Enhet og helhet

ENHET og HELHETSkjermbilde 2015-01-07 kl. 19.47.56Begrepet helhet og helhetlig er idag blitt allemannseie. De fleste ønsker å tenke og arbeide helhetlig, men veldig få har sett verdien av å arbeide enhetlig.

Vi finner enhet på mange plan og i mange sammenhenger. Fra Platons dialog “Parmenides” om “Det ene” og “Det Andre”, oppgjennom ny-platonistenes hierarki som ender i den éne Gud. Vi ser det i kabbalah og begrepet Ain (intet), som er plassert over Ain Soph (ingen ende), over Ain Soph Aur, (ingen ende lys – uendelig lys) som begreper som er ovenfor all manifestasjon (Livets Tre). I den moderne fysikkens søken etter GUT (Grand Unified Theory) ser vi også det samme.

Vi kan si det slik at det finnes en ontologi (en virkelighetsoppfatning) som tenker at alt er bundet sammen i én enhet. At alt hører sammen, Dette “Altet” kan kalles Gud og at når alt er forbundet, er ett, er det det samme som intethet. Fordi når alt er ett, finnes ikke avstand og rom og ikke endringer og tid. Dette minner om det buddhistene tenker på når de snakket om nirvana (intethet) eller kabbalistene når de snakker om Ain (intethet). Eller Taoistene når de snakker om Wu (intet) eller Wu wei (ikke-handling).

En slik tilnærming ser vi også i alternativ medisin og særlig homeopatien. En søken etter det ene tema som er i stand til å gi mening til hele pasients historien og bringe sammenheng i flest mulige symptomer.

Helhet er å ta med mest mulig eller flest mulige områder, altså kvantitet. Enhet er å finne fellestrekk eller se et tema, en rød tråd eller en essens i alle opplysningene.

Man kan bruke en analog eller digital tilnærming til enhet. Den analoge bruker de ordene pasienten bruker selv. Man går enten inn i ett dybt intervju der man søker mening og opplevelse bakenfor alle utsagn, eller man ser på opplysningene på nytt og på nytt til den underliggende enhet trer frem for oss. Den kan så beskrives unikt og indivuelt tilpasset til pasienten med pasientens egne begreper eller en abstraksjon av disse.

Den andre og digitale tilnærming er en klassifisering av temaer. Da putter man alle opplysningene fra pasienten i  en av kategoriene og ser hvilken kategori som får flest symptomer eller opplysninger. Dette kan være yin og yang, de fire eller fem elementene eller de 10 sfærene i livets tre. Der bruker ulike terapeuter ulike systemer med ulike inndelinger eller antall kategorier.

Begge disse metodene fokuserer på det kvalitative og ikke det kvantitative. Dermed fokuserer de på det som er de viktige områdene i livet. De deler av vårt liv som er kvantifiserbare, objektive og ofte mer materielle er ofte av mindre betydning for oss enn det som er mer subjektiv og kvalitativt.

Vi kan si at vi har en skala fra enhet ned til helhet. Fra spirituelt til fysisk ( Se illustrasjon). Der enhet er toppen på kjeglen og helhet er hele sirkelen i bunnen. Enhet er midten av sirkelen (toppen projisert ned på grunnflaten) og sirkelen er alle elementene.

Man tenker seg at alt pasienten ut-trykker, kommer fra kjernen eller midten av sirkelen og danner hele periferien. Man tenker seg at alt som skjer i pasientens liv kan forståes som denne midten som forsøker å komme til ut-trykk gjennom å skape ulike tilstander og situasjoner.

Ved å se dette temaet får man en “diagnose” som gjelder for hele seg og gjennom hele livet. En tematikk som vi hele tiden mestrer litt og litt bedre.

Dette er det nye som er i ferd med å vokse frem. Helhet som var så inn for 25-30 årsiden er nå i ferd med å bli så vanlig at vi er klar til å gå videre og kreve en enda dypere eller høyere forståelse. Ønsker du en enhetlig tilnærming til din helse er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: