Astrologi konferansen

Her er ressurser til dere som har vært med på konferansen:

Husk at det er mange flere berøringspunkter med alternativ medisin og astrologi enn med vestlige medisin. Det er fordi fokus ikke bare er på det fysiske, men det dynamiske, kvalitative og sjelelige.

Flere av dere har spurt om kurs.
Send en mail om du ønsker informasjon om når jeg holder kurs eller om du selv vil arrangere et kurs lokalt der du bor.

ANATOMI OG ZODIAK
Først kommer en detaljert beskrivelse av hver grad i zodiaken: Korrelasjon mellom anatomi og hver grad i zodiaken etter Ebertin

HVORFOR MIDTPUNKT
Midtpunkter er viktige og dreier seg om 1/2 parten av avstanden mellom to planeter. Planter på midtpunktet, aspekter til midtpunktet er viktige og i en Stor-trigon kan også hvert punkt sees på som et midtpunkt.
Aksene er sentrale fordi de også deler kartet i 2 også Sol og Måne som representer dag og natt, det objektive og det subjektive, det maskuline og det feminine.
Alt dette dreier seg om å dele noe i 2.
De som kan kabbalah vet at 2 tallet er tallet for skapelsen (Bereshit Bara).
Siden helbredelse bl.a. dreier seg om forening av motsetninger er disse sidene som er to-delinger av astrokartet sentralt for å forstå helbredelse og det medisinske aspekt av kartet.

Fortsetter du å dele i 2 hele seks ganger kommer du til 64.
I Ching og DNA (Les mer om dette her) er begge bygget på tallet 64.
Det samme kan vi gjøre med aspektene slik at vi får en 64-deling. Dette er mindre kjente aspekter, men sentrale i sykdomstolkning.

Her er en artikkel om Kabbalah, Astrologi og Alkymi

OM ARKETYPER OG PLANETENES AFFINITET TIL ORGANER; VEV; KROPPSFUNKSJONER OG SYKDOM MED MER HER:

Hvordan finne aksenen basert på ditt astrologiske kart?
Slik finner du din arketype akse gjennom astrokartet.

Introduksjonsartikkel om arketyper

DE 7 KLASSISKE PLANETER og deres arketyper

Saturn og arketypen Den Gamle – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Jupiter og arketypen Moden Kvinne – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Mars og arketypen Moden Mann – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Sol og arketypen Mesteren – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Venus og arketypen Ung Pike – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Merkur og arketypen Ung Gutt – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

Måne og arketypen Barnet – anatomi, fysiologi og patologi m.m.

HELSE, HELBREDELSE, INTEGRERENDE MEDISIN MED MER:
Artikler finner du her

MIDTPUNKTER
En artikkel om midtpunkter

Online hjelp til å beregne midtpunkter, du kan velge mellom alle eller f.eks de som er mest helserelaterte.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: