BOSONER

Oppsummering

Rite 25/3-2021

Da vi begynte på elementærpartiklene mars 2020 var det starten korona, og riten ble flyttet over på nett:

Elementærpartikler

19/3-20  Gluon (opptak ritegruppen på facebook) – Elementærpartikkel som fungerer som en utvekslingspartikke (gauge boson) for den sterke kjernekraften mellom kvarker. Den er analog til utvekslingen mellom photoner i den elektromagnetiske kraften mellom to ladede partikler. De ”limer” kvarker sammen, danner hadroner som for eksempel protoner og nøytroner.

27/3-20  Gluon del 2.

Ingen rite i April – Påskemeditasjon

7/5-20   Photon – ”Kraftbærer for den elektromagnetiske kraften”. Uten masse. Hører til bosonene. It is the quantum of the electromagnetic field, including electromagnetic radiation such as light and radio waves, and the force carrier for the electromagnetic force.

4/6-20   Z-boson

27/8-20 W-boson

27/9-20 Higgs partikkel

Gluon

Netzach:

Vi lærer å forstå hvor mye vi kan få til når vi står sammen. De subatomære partiklene, gluonee, er de partiklene som binder sammen universet. Med Gluonene har vi fått muligheten til å bindes sammen på en hensiktsmessig måte. Hva kan VI gjøre for fellesskapet og Moder Jord? Vi blir utfordret på Ego og grådighet. Vi våkner opp til å måtte dele, bidra og støtte. Mange har blitt skremt, redde for døden, og vil bekjempe et virus. Kanskje vil det føre til at det vokser fram en forståelse for viktigheten av samhold. Det blir som en omstart. Vi har fått en mulighet til en ny start. Pluto (fullstendige forandringer) i Stenbukken  (samfunnsstruktur). Vi blir utfordret på å slippe det gamle, og å ta imot det nye. Forbinde oss i samklang med andre mennesker. Kanskje vil vi se tilbake på denne tiden som det som medførte store positive endringer.

Gluon binder alt sammen. Så høyt oppe i livets tre…mellom det som er manifestert, og det som ikke er manifestert. Kjenn hvordan Gluon forbinder oss med alt. Hvordan Jorden blir samstemt med resten av Universet. Denne prosessen vil løfte oss opp til et sted som vil kanskje burde oppnådd før.

Jesus – dere er Jordens salt. Menneskehetens oppgave er å involvere lyset på jorden.

Photon

Photon forbinder deg med lyshavet i Universet. Forestill deg en stjerne som et ”hull” i det multidimensjonale. Lys gir oss innsikt, visdom. Varme gir oss kjærlighet. Lyset fra Solen gjør oss bevisst, gir innsikt, klarhet, tilstedeværelse i den objektive verden. Om natten åpner vi oss for Universet. Photonet gjør oss bevisst spillet mellom lys og mørke, den indre og den ytre verden. Hele menneskeheten utfordres på å gå innover.

Den industrielle revolusjon med oppdagelsen av elektrisitet, tok oss vekk fra den naturlige rytmen i naturen på grunn av kunstig belysning.

Det er en kamp mellom elektrisitet og spiritualitet. Ekte kontra falsk bevissthet.

En stjernehimmel gir oss fred og et høyere perspektiv. Gjenforener oss med Universet.

Det kunstige lyset tar oss vekk fra denne bevisstheten.

All nettaktiviteten i disse dager gjør oss bevisst nett-tretthet, lengselen etter det ekte, den gode kontakten, nærværet.

The Dark Age – før photonene kom – let there be light (fiat lux).

Jordens fire inkarnasjoner. Ildkule – parallell til den indre ild. I den andre inkarnasjonen, fra det mineralske til det planteaktige, kunne vi puste lys, inkarnere lys. Photoner dreier seg om utveksling i vår verden. Shin – Guds pust.  Gud puster lys. Universet puster Lys. Når vi åpner oss opp for Netzach, blir vi bevisst oss selv som en sjel i utvikling. Dette er også planteaktig. Sjelen som strekker seg etter Lyset. Når du når til Tipharet, forstår du at Photonene er ren væren. Photonene gjør oss bevisst Lyset, Innsikten, Sannheten. Hjelper deg å se ditt eget lys. Å se prøvelser i et nytt lys.

Hjelper deg å skille sannhet fra løgn, og se ting for det de virkelig er.

Z-boson

De svake kjernekreftene holder på atomet. Z-bosonet hjelper oss til å holde en indre ro, være i kontakt med kjernen vår. Gir oss følelsen av å være ekte, genuine, sannferdige. Dette gir oss trygghet og selvtillitt. Det som bygger oss opp igjen. Å gå inn i det underbevisste, det rommet som er fylt av stillhet, vår indre natt, vårt indre mørke. Den skaper en nærhet til oss selv. Våre røtter. Om du var en gren, så kommer du i kontakt med stammen og røttene. Z-boson får oss til å komme i kontakt med Naturen, det naturlige, fundamentet som vi vokser ut og opp av. Tross uro og kaos, fragmenter, bli dratt i forskjellige retninger, da gi Z-bosonet forankring til oss selv, men også det som du tilsynelatende er atskilt fra. Hjelper det å finne ro i kaos, urettferdigheter, uforutsigbarheter. Stillhet der det er støy. Å distansere deg fra den ytre verden og føle deg hel i deg selv. Denne integreringen gjør deg bedre i stand til å ha en dypere kommunikasjon med andre. Til å føle tilhørighet og uselvisk kjærlighet, kontakt med Naturen, årstidene, og hele Universet. Kontakten med dine dype røtter, gjør at du kommer i kontakt med det ufødte barn, gravide, de eldste – ytterpolene Barnet og Den Gamle. Z-bosonet gir deg dyp fred, kontakt med rotenergien i rotchakraet, benmargen, Jordens senter, ur-ilden inni deg. Et sted hvor du kan hente frem revitaliserende energi.

W-boson

Endringskraft. Evne til transformasjon og forankring. Endrer fastlåste og uforløste ting, gjerne på en dynamisk, gledelig måte. En ny versjon av deg selv? Endre noe i ditt nærmiljø? På landsbasis? Hjelper å manifestere den åndelige verden i det fysiske. La de høyere skaperkrefter manifesters. Involusjon og evolusjon møtes. Dette gir en utvidet horisont. En mulighet til å gå utenfor begrensende rammer, ut av boksen, slik at vi kan starte på nytt.

Endre rutiner, la nye ting komme inn. Gi klarhet, forbindelse, og kjærlighet i følelsene, og en mer dynamisk handling. Ut av egoet, og inn i en sfære hvor du går ut over deg selv. Du forankres i deg selv på en bedre måte. En magiker med evne til å transformere. Du kan få hjelp til å realisere dine drømmer, ditt potensiale. En intens, dynamisk kraft som realiserer.

Jeg vil, jeg vil, jeg vil! Jeg kan, jeg kan, jeg kan! (når du våkner om morgenen, spenne muskelene, knytte nevene men ha tomlene opp).

Higgs partikkel

Vanskelig å få tak i! Ikke på voice-recorder, ikke på I-phone, Skype. Pus har opptak, men opptaket høres ikke på Skype-riten.

Forutså dens eksistens, for ellers ville ikke Standardmodellen være riktig.

Skiller seg ut ift bosonene. Snakker om Higgs-feltet som bryter den elektromagnetiske symmetrien. Et felt som eksisterer i hele universet. Nær relasjon/samspill mellom boson og Higgs.

Sterk rite! Slo nesten pusten ut av meg (Pus).

FELLESTREKK

Begynnelse – Slutt

Barnet – Den Gamle

Gi uselvisk.

Røtter, urkrefter, fortid, Moder Jord.

Tappet # Løftet

Fastlåst # Forløst

Mørke # Lys

Utveksling av energier

En port til Salighet

Skaperkraft

Være døråpner

Transformasjon

Manifestasjon

Bevisstgjøre det ubevisste

Ballanse mellom å gi og å ta, ballanse i utvekslingen.

Pegasus

Sliten – Vitalisert

Hoftebrudd (Netzach) – usikkerhet (Hjem? Gjenopptrening? Omsorgsbolig?) – overganger – trapp – kaos – ro/uro

Ny smittebølge – nasjonale tiltak, nedstengning.

Vietnamesisk beboer døde 23/3. Født 9 barn, i tillegg tok hun også til seg barn satt ut i skogen.

Skaperkraft. Bakt kanelboller onsdag, pizza i dag.

Mor ny hjerneblødning – trigget på gammelt gruff = Sliten. Ber for hennes utvikling.

Materien som krever mye av meg, men med ro.

Moder Jord – Kokkeliv, Astrid, tilbake til Naturen. Jordmor (spl. Stud Nora) – Ur-kreftene.

Aiq

Mail i dag, vanskelig avklaring, ballansen mellom hensyn og klargjøre projeksjoner. Adskilt – forbundet. Der lys møter mørke, der ting blir forvandlet. Hvordan kan jeg formulere meg slik at det blir positivt? Selv om det må innebære en ny-definering. Noe med at ballansen mellom å gi og ta og stå som likeverdig.

Det å tillate et større holon å bruke en. Være en kanal.

¨

Haniel

En i styret bruker splitt og hersk, løgner. Tok et møte med styreleder og en nøytral person. Haniel blitt utelukket fra en facebookgruppe. Jeg vil ha ting frem i lyset, få til en holdningsendring. Jeg representerer noe som er større enn meg selv, for å få til en endring.

Dominus

Åpne opp for en større deg av seg selv.

Eva

Ensom venninne jeg ble veldig sliten av. Vil ri sammen. Tappet # Løftet opp.

Pus

Tapper meg selv, fortiden suger kraften ut av meg. La fortiden være som den er, og omforme den til noe annet. Ønsker en transformasjon inni meg selv. Jeg har gått igjennom hele barndommen min – oppklarende og skremmende. Nå kan jeg se hva jeg har levd, og hvorfor jeg er der jeg er. Hva jeg har slitt med, og hva som har trigget, hva som har hjulpet. Det er det å få innsikten i det du har levd. Nå gjør jeg det ferdig.

Stella

Kraften som jeg ikke har turt å bruke ordentlig. Så faren døde plutselig foran dem 11 år gammel. Mye energi gikk med til å støtte mor. Har ikke brukt min Vær-kraft. Nå føler jeg at jeg MÅ ta ibruk min kraft. Etter så mange år har jeg endelig forstått at den er en viktig del av meg. Har vært så mye sliten, tappet, ikke klart å stå imot. Gikk rett ned etter en utskjelling på et Skype-møte nylig.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: