Higgs + Krefter

De grunnleggende kreftene

Rite 8/4-2021. Higgs boson og de fire grunnleggende kreftene i naturen.

Pus: Nær venninne som har dødd. Døde plutselig. Brystsmerter en dag, plutselig bevissthløs, og døde dagen etter på sykehus. Pulsåre som sprakk. Hun var et menneske som viste med hele seg hvordan man skal leve, her og nå. Det var en inspirasjon som jeg trengte.

Higgs boson. 24/9-2020.

Higgs boson, also called Higgs particle, particle that is the carrier particle, or boson, of the Higgs field, a field that permeates space and endows all elementary subatomic particles with mass through its interactions with them. The field and the particle—named after Peter Higgs of the University of Edinburgh, one of the physicists who in 1964 first proposed the mechanism—provided a testable hypothesis for the origin of mass in elementary particles. In popular culture the Higgs boson is often called the “God particle,” after the title of Nobel physicist Leon Lederman’s The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? (1993), which contained the author’s assertion that the discovery of the particle is crucial to a final understanding of the structure of matter.

Store problemer med å finne opptaket fra Higgs-boson-riten.

Når Aiq skal spille den av, henger avspillingsprogrammet.

Startet om PC’en, da hørte han ingenting.

Hører dere meg? Hører dere meg?

Jeg kan se visuelt at Higgs lager lyd, men jeg hører ingenting.

Fra Netzachdelen ritedagen:
Åpner oss for Higgs partikkelen og hva den kan lære oss på vår sjelereise.

I mytene hører vi om mystikeren som trekker seg tilbake, Jesus 40 dager i ørkenen, for å finne sine innerste…Alkymistene hadde akronymet VITRIOL – besøk den indre Jord, det dypeste i deg selv, din fortid, der vil du finne de vises sten. Higgs partikkel gjør oss i stand til å finne vårt innerste, vårt dypeste mørke, for å rette opp i karma, feil vi har gjort. Hjelper oss …. Bearbeide…sorg, fortvilese, forløse det, legge det bak oss. Higgs hjelper deg i det å bli korsfestet, og stå opp igjen fra de døde. Den gir deg evnen til å smake på kunnskapens tre om det gode og det onde. Er nøkkelen til å komme tilbake til det Guddommelige liv. Det du finner i aleneheten.

Å skille seg ut å være noe unikt en liten stund.

Nært knyttet til….

Skaperkraft

Beåndet

Autonomi

Være berettiget til å være et eget individ, med fri vilje, og finne en samhørighet med et større og større holon.

Kjenn hvordan Higgs partikkelen gir deg en større grad av selv aktualisering. Som når Faraoen sier Jeg er Horus.

I kaos hjelper den deg med å innse hva DU må endre på, slik at du kan mestre og gå videre.

Kristus på korset synkront med påsken.

Orobourus – tilbake til de dypeste røttene. Ta tyren ved hornene.

Hva er det som holder meg fast, hva er det som jeg må rette opp?

Møtepunktet mellom det laveste og det høyeste. Det er akkurat det som skjer før du forsvinner.

Når du står foran karmas herrer og visker ut all støyen.

Eva: Føler meg moden for å gjøre forandringer. Mer klarhet.

De fire grunnleggende kreftene i naturen:

29/10-20 Gravitasjon

JORD-elementet.

Vi har lukket oss inn i vår egen boble ved hjelp av gravitasjonskrafte, og løsrevet oss fra resten av Universet. Sammen om en felles reise, et felles prosjekt. Når vi slipper taket, vender vi tilbake til vårt opphav, men vi er her av en grunn. Vi skal ta opp vårt kors, og følge Jesus, og la de døde begrave sine døde. Korset = aksen mellom AC og MC i horoskopet. Når du klarer å skape en boble rundt deg, hvor du kan stå uforstyrret av de ytre omstendigheter, da er du sterk nok til å stå i det, til å manifestere din misjon. Gravitasjonskraften hjelper deg med det. Med å finne ballanse – ikke bli fastlåst, tynget, passivisert, likegyldig. Hjelper deg å tune deg inn der du er, ta tak i livet ditt, Karpe Diem, grip dagen. Benytt denne anledningen, manifester det du trenger å manifestere, mens du kan. Gravitasjonskraften ”kapsler” deg inn, den er ”innfoldet” i seg selv. Bohm – vi lever i det utfoldete, men Universet er innfoldet. I hvert eneste punkt er det en portal til andre dimensjoner. I sentrum av vår galakse er det et sort hull, og det har en gravitasjonskraft som er så sterk, at en stjerne som kommer for nær, blir som lange streker trukket mot hullet, materien rives i stykker, og blir ren energi. Det finnes ingen sterkere kraft i Universet. Dypt inne kommer du til samme sted som langt oppe. Trekker eller presser gravitasjonskraften? Det kan diskuteres. Alt blir et spørsmål om perspektiv. Be Re Shit, Be – en  boble, Re – en åndelig boble. ”Forboblingen” er det som gjør at ting blir manifestert. Brbrbrbr – bobler i bobler i bobler. Gravitasjonskraften er kraften mellom overflaten og senteret. Kraften som materialiserer, mater – moder, vi materialiserer det moderlige. Forbind deg med gravitasjonskraften når du vil manifestere noe. Eller når du står i en konflikt og må stå opp for deg selv og være trygg. Når du er tynget og alt er vanskelig, da kan du forbinde deg med gravitasjonskraften. Eller hvis du trenger hjelp til å komme i kontakt med det som er vondt, og forløse det. Derfor er det parallell til Djed og de Vises Sten. Skaperkraft, å ta eierskap til din misjon på Jorden. Så lenge vi er her på Jorden, så har vi noe å gjøre.

26/11-20 Elektromagnetisme

Kjenn på vitallegemet, som forbinder deg med alt levende i hele Universet.

Se for deg jordens magnetfelt. En dans mellom jorden og Solen. Mellom det som bygger opp og bryter ned. Mellom kristuskraften og det som bryter oss ned.

Elektromagnetismen gjør at du kan være fullstendig utladet og gå inn i en dyp hvile, og våkne opp fulladet. Den hjelper deg å finne ballansen mellom aktivitet og hvile. Hjelper deg å komme i samklang med jordens rytme, årets rytme, årstidene.

Vi møter elektromagnetismen i elektrisitet, kunstig lys, kunstig intelligens. Idette ligger spennningen mellom lysets og mørkets krefter. Hjelper deg å gå inn der du har noe å lære, minner deg om din ekte prosess.

Hjelper deg å kjenne på hvor du er svak, din egen utilstrekkelighet. Og der har du mest å hente.

Anima – animus.

Kunstig lys hindrer oss i å gå inn i oss selv. Tar oss bort fra den åndelige verden. Vi blir levende i det falske, i stedet for å leve i det ekte, den indre verden.

EM hjelper deg å finne tilbake til den naturlige svingningen mellom din underbevissthet.

Det kunstige kontra det unaturlige. Det elektriske kontra det naturlige lyset.

Internett kontra Guds pust, Guds ånd.

Skjermverdenen kontra den spirituelle verden.

Alt – Intet.

EM gir ballanse mellom det elektriske og det magnetiske. Mellom det rasjonelle og det irrasjonelle. Gir deg kontakt med din indre rytme.

VANN – elementet. Det underbevisste. Under/over havets overflate.

Pus – jeg har jobbet med sorg i alle disse årene, og min avdøde venninne er min ”mester” når det gjelder å hjelpe meg med det jeg er dårlig på. ”Du må bare legge fortiden bak deg”.

Stella – jeg føler den ytre verden er så tappende. Alle disse skjermene, bitene, delene…alt er så oppstykket, man får ikke tenkt ting ordentlig igjennom. Være bevisst på å bruke tid på å gå inn i seg selv.

17/12-20 Den svake kjernekraft

LUFT

Finn en forankring i deg selv. Der du står trygt og godt.

Dødeboken – det som er i Duat – i den andre verden – Jeg er Horus/Osiris”Gudenavn” – jeg har i meg de krefter. 

”Jeg er den svake kjernekraft”. Den bevisstgjør polarisering. Hjelper oss å heve oss over den, trekke oss vekk, inn i oss selv, inn i vår egen boble. En boble som allikevel forener oss på en dypere måte. Den gir oss en evne til selvhevdelse. Til å stå trygt i oss selv, lys i mørket, sikkerhet i tvil, hjelper oss å ta valg. Til å finne enhet i kaos, og se hvordan alt kan forenes i en indre kjerne. Senter – Periferi ,det sorte hullet i galaksen, senteret og kjernen som styrkes, gjennom den svake kjernekraften. Vi får en klarhet i hvem vi er, og hva vi står for. Den svake kjernekraft er som et lys i mørket. Som lyset vi tenner i den mørkeste tiden på året, stjernen i toppen av treet. Julens mysterium er å bli født på ny. Jesu fødsel, Kristuskraften som blir født i oss, en dråpe som treffer oss fra det åndelig, og får syren til å bli base, og en indre ro til å manifestere seg. Den svake kjernekraften er tydeligvis i hel analogi med denne tiden på året. Den hjelper oss med Individuasjon, å bli mer av oss selv, å la åndskraften i oss inkarnere, og fødes inn i Sjelen. ”Heh” – det å få en ekstra Heh – Abraham.

”Selvrealisering”, Selvaktualisering, Kristuskraften får nå muligheten til å manifestere seg, inne fra kjernen. Senter – prikken – åndskraften. Periferien – materien. Solen og Jorden. Gir deg kraft til å realisere din egentlige skjebne, å mestre dine utfordringer. Gir deg kraft til å gå inn i livet.

Jeg vill, jeg vil, jeg vil! Jeg kan, jeg kan, jeg kan! Den svake kjernekraft hjelper deg med dette.

Ankh – Djed – Uas – er nært forbundet med den svake kjernekraft.

Kjenn hvordan den svake kjernekraft gir deg målrettethet, lyst til å bidra, lyst til å realisere.

Ma-a kro. Kro-mat. Så må det bli. Forankre energien. Den samme kraften ligger i den svake kjernekraften.

28/1-21   Den sterke kjernekraft

ILD

I sentrum av oss selv, finner vi et kjernepunkt som holder oss sammen. Som gir oss indentitet. Der har vi vårt indre potensiale, frøet, temaet, målet for vår sjels reise. Den sterke kjernekraft hjelper oss å komme i kontakt med indre kjernen uten å bli forstyrret av ytre distraksjoner. Den minner oss om hvorfor vi egentlig er her. Gir oss kontakt med den innerste rot, der Kether og Malkuth blir ett. Gir oss enhet mellom disse ytterpolene. Enhet med oss selv, med vårt livsmål. Samtidig enhet med hele Universet. 1-tallets dynamikk er sentral. Spillet mellom alt i den ytre verden i malkuth, er bygget opp av atomer som er opprettholdet av den sterke kjernekraft. Men innenfor dette kommer vi til potensialet, til Kether. Spennet mellom start og slutt. Begynnelsen og det å nå målet. Vi er i kontakt med vårt indre frø, slik at vi kan bli kjent med oss selv. Gnosis seauthon – Kjenn deg selv. Den sterke kjernekraft gir oss en sterk viljen, en økt frihet til å gjennomføre vår misjon. Å få realisert vår autonomi. Kjenn hvordan du griper tak i det som er din misjon, uten å bli distrahert.

Ta tyren ved hornene.

Ta opp ditt kors og følg Kristuskraften.

Dette møtepunktet kommer også til uttrykk når Jesus blod treffer bakken.

Pax frofundis. Dyp indre fred.

Kjenn på dyp indre ro og fred – viljekraft, gleden og lysten av å starte resten av ditt liv på en bedre måte, uten å bli forstyrret.

FELLESTREKK

Dette er krefter som står bak prosessene inne i atomene, i kjernene. Krefter som får ting til å skje, varmes opp, flyttes på.

Det indre – det ytre. Møtepunktet mellom dem. Mellom Kether og Malkuth.

Det å bidra med seg selv til dem som trenger hjelp.

Mesterskap. Det du mester, det eier du. En økt Djed.

Individuasjon

Prosess – Chi – Djing – Shen – Intetheten.

Ta tyren ved hornene. Ta tak i seg selv.

Karpe Diem.

Elektrisk – Magnetisk.

Det indre Lys – Det falske lys.

Aktivitet – Hvile

Selvransakelse

Dag – Natt

Manifestert – Umanifestert

Bevisst – Ubevisst

Gjennom motgang til stjernene.

Stella – jeg har hatt en tøff periode. Men man må kanskje langt ned for å komme opp.

Aiq – Grunnen til at det gjør vondt er at vi er i berøring med noe vi ikke mestrer. Da vokser vi mest.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: