KABBALAH 1 – Introduksjonskurs

En introduksjon til Kabbalah og krever ingen forkunnskaper.

På kurset lærer du den urgammel modell, Livets Tre, som ligger til grunn for virkelighetsbeskrivelsen hos de gamle egyptere, zen buddhismen, de vediske skrifter og den persiske, arabiske og hebraiske tradisjon.

Selve 10-tallssystemets arketypiske essens blir gjenngått og du vil se den vestlige kultur sine røtter i et nytt, dyperer og mer helhetlig perspektiv.

Dette er en introduksjon til Kabbalah og arketypisk tankegang og dekker temaer som:•

• Kabbalahs historie. •
• De ulike strukturene i «Livets tre».•
• Sammenheng mellom ånd, sjel og legeme og de 5 nivåer i sfærene.•
• Hver av sfærenes kvaliteter, symboler og deres betydning for vår utvikling.•
• De 50 portalene.

Dette kurset er et basiskurs og man må ha dette for å være med på flere av de andre kursene og er også et krav for å få være med på Kabbalah-riten. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og meditasjon.

Kurset finnes i en kort versjon på 3-4 timer og en fullstendig versjon over en helg.

(For en gruppe som ønsker det kan man legge opp helge kurset slik at det blir minst mulig repetering i forhold til om man først ønsker en kort versjon.)

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: