Kabbalah 2 – Røttene

Kabbalahs røtter er en spennende reise i de gamle kulturer og religioner.•

• Kabbalah og Egypt.•
• Den opprinnelige Kabbalah.•
• Kabbalah i Kina og Japan (Buddhismen og Taoismen).•
• Kabbalah i India (Hinduisme).•
• Fader vår og de ti budene (Kristendommen).

Dette kurset kan du være med på selv om du ikke har tatt kurs 1, men det er en fordel å ha tatt det først.
Kurset viser hvordan andre kulturer har kommet frem til de samme lover, prinsipper og strukturer som vi har i Kabbalah.
Hovedvekten vil være på Egyptologi, men vi skal også se på tilsvarende tradisjoner fra bl.a Kina, Japan og India.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: