Kabbalah kurs 4 – De mystiske stiene

Dette kurset er en introduksjon til stiene i livets tre og fungerer som en workshop der man selv lærer å finne frem til sin indre kunnskapskilde. Kurset betinger at man har kurs 1 og 3. Kurset inneholder:


• Stiene som subjektive møtepunkter mellom sfærene.•
• Stienes betydning og kvaliteter.•
• Stiene og bokstavene.•
• Enhet og polaritet.•
• Hvordan du kan skape en enhetlig forståelse gjennom ”unfangelse av lovene”.

Dette kurset er unikt både i forståelsen av stiene og i undervisningsformen gjennom at du lærer å hente frem kunnskap du ikke visste du hadde tilgang til. Ved siden av gruppearbeider vil det også være forelesninger og meditasjon. Kurset binder sammen kurs 1 og 3 i en større enhet.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: