Kabbalah kurs 5 – Skapelsesberetningen

En introduksjon til Skapelsesberetningen og tolkning av hebraiske tekster.•


• Skapelsesberetningens enhetlige mangfold.•
• Vitenskapens forståelse av skapelsen
• Skapelsesberetningen som brobygger mellom moderne viten og esoterisk viten.•
• Bokstav for bokstav staver vi oss igjennom skapelsen som en sjelelig reise.•
• En reise igjennom jordens ulike sykluser og faser.•

Bibelens betydning vil tre frem i et klart og inspirerende perspektiv. Å lære seg å lese disse ordene er som en åpenbaring som ikke kan beskrives, det er som å ta del i selve skapelsesprosessen. Kurset forutsetter at du har tatt minimum kurs 3 om bokstavene, men det er en fordel å ha tatt kurs 1-3.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: