Kvarker

Oppsummering Kvarkene.

Rite 11/3-2021

KG faller og får knusningsbrudd i venstre hofte torsdag 4/3. Mye slitasje i høyre hofte, men kan ikke opereres pga benskjørhet. Ene dagen sitter hun oppe og koser seg med skisport på tv, den neste kan hun mest sannsynlig ikke komme hjem. Hun vil helst selge alt og gi forskudd på arv. Vil være i forkant, få noe til å skje, snakke åpent.

Drøm – om en kiste med en død person som ikke kom ned i hullet fordi kisten var for stor. Plutselig åpen kiste – mørkt rundt, men den døde personen blir opplyst av en soloppgang. Dette var sjelens reise inn i lyset.

Terminal pasient på spørsmål om det var noe hun hadde lyst på – En cognac = Stor latter.

Stella – sendt mail til ledelsen om den vanskelige situasjonen i avdelingen, og hvordan enkelte i avdelingen har det, med sykemeldinger som resultat. Fikk tilbakemelding på at det var så klart og tydelig formulert. Avsluttet med at ”noe må skje”.

Meghan Markle og Harry – mobbing, rasisme, suicidale tanker. Åpen samtale med Oprah. Media, urettferdighet. Prins Charles som ikke svarer på telefon.

Sveinung Stensland – Trusselbrev ifm MVA-saken. (Polarisering).

LO-leder Garbrielsen plutselig død.

Maha Shivrati – Feiring av en stor innstrømning av energi.

Haniel – gjennomlevd disse siden forrige lørdag. Har blitt bønnhørt. Skal i et møte på lørdag, fastlåst situasjon, saksuenighet ble personlig, jeg ble utestengt. Dette har blitt offentlig, og det går ut over meg. Må tenke nytt. Nå må vi kunne møtes og kunne snakke ut om tingene. Hun takket  ja, og jeg vil prøve å gå videre. Disse 6 kvarkene oppsummerer uken min. Jeg føler jeg har fått hjelp og knagger som jeg kan bruke på møtet.

Fellestrekk

Individuell # Enhet

Fastlåst # Forløst

Gjenfødelse

Magisk forandring

Bortenfor tid og rom

Liv – Død

Innfoldet – Utfoldet

12. September 2019 Ned Kvark

kAOTISK aktivitet – apati

manifestert – umanifestert

levende – døde

Paradokset er at det vi kaller levende/manifestert, er kortvarig, en illusjon.

Å slippe taket i det manifesterte, almanakken, burde, skulle, er noe ned-kvarken hjelper oss til.

Komme i kontakt med det som egentlig villes, den egentlige meningen. Finne en dypere samhørighet, hvor det ikke er noen vi kan miste. I denne tilstanden ligger spiren til alt nytt. Det som beliver det døde, snur det negative til det positive. Ned-kvarken hjelper deg å innse alt du alltid har blanke ark. Selv i den største fortvilese, der du opplever at alt går nedenom og hjem, hjelper ned-kvarken deg til å se en dypere mening, en allmektig gud. Nivået der alt er forent. Hvis du opplever at dagens vitenskapelige/reduksjonistiske verdenssyn vinner frem, vil ned-kvarken minne deg på at det bare er for en kort periode. Tilsynelatende kaos, fragmentering, motsetninger, finner gjennom ned-kvarken en enhet. I ned-kvarkens liv, bevissthet, er alt så forent, at det ikke kan adskilles. Når du kommer inn i materien på kvark-nivå, når du det stedet der alt er forent. Nivået før den primære splittelse. Mysteriet som ligger i religiøse treenigheter, fra en til tre, det er egentlig etter tre at splittelsen oppstår.

Det er fysikere som trekker paralleller mellom atomkjernen og det sorte hull – at både begynnelsen og slutten er et sort hull. Eller som alkymistene kalte Solen bakenfor Solen, eller den sorte sol.

Kjenn hvordan Ned-Kvarken forbinder deg med noe som er mer energisk enn noe du kan forestille deg. Kjenn på den mektige kraften i det Guddommelige. På samme måte som Solen er sentrum i Solsystemet, har hver galakse et sort hull i sentrum.

Kjenn hvordan ned-kvarken hever seg over maskulin-feminin, polariteter.

En transitt…

10/10-2019 Sær-Kvark

Tilfeldigheter som dukker opp – i livet vårt henger alt sammen. Det er vi som lever i en illusjon om at ting er adskilt. Sær-Kvarken hjelper oss med å forbinde oss med våre dypeste røtter, helt tilbake til skapelsen. Men den hjelper oss også til å gå inn i materien og manifestere, være klar og tydelig, rett på sak.

Tydelighet, klarhet, avsløring, rett på kornet, sakens kjerne. Dette kan være knyttet til en fjernhet og isolasjon. # Trekke seg tilbake, tilhøre noe større, dypere, kjenne på røtter og en fortid, og helt tilbake til et ”nullpunkt”. Dette er knyttet til nærhet, tilhørighet, omsorg.

”En sølvtråd til Lysets morgen”. Lyset oppstår i den andre manifestasjonen. Den første manifestasjonen var i mørke.

Avgjørelse, stå opp for andre. # Tilhørighet og fellesskap som blir stadig dypere og større…helt tilbake til alt-intetheten.

Den gode klarheten er der i fellesskapets navn.

5/11- 2019 Bunn-Kvark

Kjenn hvordan Bunn-Kvark gir deg en godt fundament, en dyp ro, hvor du kun blir klar over det når du kommer tilbake. Å komme tilbake er som å bli født på ny, fra en dyp søvn, fra en dyp hvile. En hvile, ro, søvn, som er nærmere intetheten. Et sted vi alle blir dypt forbundet, synkronisert, og føler en felles tilhørighet. I hektiske, kaotiske, overveldende situasjoner, og vi sliter å vinne frem, finne ting, så stopp opp og forbind deg med Bunn-Kvark. For å forsvinne inn i intetheten, bakenfor tid og rom, og komme tilbake og starte på nytt. Slik Haniel erfarte rytmene i naturen. Noe av evighetens aspekt er at syklusene går i det uendelige. Bunn-Kvarken hjelper deg å nullstille og starte på nytt, og legge grunnlaget for ny spiring og utvikling. Men også å ønske det beste for andre, og verdsette andre for den verdien de har. Se deres indre lys, og se hvordan det tennes. Carl Rogers (psykoanalyse) – en av de viktigste forutsetninger for å hjelpe andre – unconditional positive regard. Se lyset i den andre, på den andres premisser. Når man gjør det, samstemmer man seg med det arbeidet englene gjør. Når den vi Er, blir stille, og vi kan høre fellesskapet, er vi i englenes verden. Bunn-Kvarken hjelper deg å gå så dypt at du speiler det aller høyeste. Et sted der alt og intet møtes. En bunnløs intethet som gir mulighet til en ny fødsel, en ny start. Kjenn hvordan det forynger din sjel og vitaliserer ditt legeme.

Pus – var i Buenos Aires, fantastisk reise, utrolig samstemt på alle mulige måter.

12/12-2019 Opp-Kvark

Protoner i atomets kjern – sorte hull. I alt som er manifestert, atomene, er det en port til altet. Opp-Kvarken hjelper deg til å se at det som er tilsynelatende fastlåst, slik det må/bør/skal, dette trenger ikke være slik. Du kan når som helst endre på forutseningene og komme i kontakt med din indre autonomi. I kontakt med det som egentlig villes, hvor det ikke er noen begrensninger.

Der hvor – En diagnose, en skjebne, gå døden i møte, finnes ingen løsning, ikke fysisk mulig, så kan opp-kvarken oppnå magiske resultater. I det umulige hvor alt blir mulig.

Ting kan forsvinne og komme tilbake. Det finnes ingen begrensninger.

En dimensjonsport i tid og rom. Inn i det dimensjonsløse – tidløse og romløse.

Vi er i den øverste trigon i Livets Tre, fra Daath og oppover.

Opp-Kvarken er som de andre kvarkene – magisk. Gir deg evnen til plutselig, uventet, dramatisk endring. Der du trodde ingenting var mulig, vil du se og oppleve mulighet. Dette er den type helbredelser vil kan oppleve i homeopatien – der problemene er som blåst bort.

Kvarkenen tilhører miraklenes riker, der de døde blir levende igjen, en svulst forsvinner, ødelagte strukturer blir regenerert. Den indre verden påvirker den ytre verden, og kan endre denne raskere enn vi trodde var mulig.

9/1-2020 Charm-Quark

Strong potensial energy, transformative quality.

Out of the hidden, things appear, becomes public, aware, seen, heard of.

Included # Excluded.

Security # Insecurity

Isolatioin, depression, heaviness, darkness is a way to a deep process.

Darkness as a gateway to light.

Death as a gateway to life.

Hate as a gateway to love.

Topp-Kvark (Sannhetskvarken).

Sannhetskvarken har en dyp gjennomtrengenede virkning på våre liv. Sette oss helt ut, i pausemodus, den kan si stopp, kan ta oss ut av tiden. Så mye ut av tiden at karmiske røtter kan komme til vår bevissthet. En dyp tyngde, langt tilbake til de tidligere faser av livet, til tidligere traumer som har holdt oss fast. Toppkvarken hjelper oss å forløse disse tingene. Der vi har opplevd hardhet eller stilt krav til andre, skal/må/burde har vært for sterke, forventninger og krav som kanskje er usagte fra partner/arbeidssted kommer opp til overflaten og vi ser på det med nye øyne. Kan endre det, slippe taket i det, som en sten som faller fra hjertet. Og vi står igjen med sannheten, det ekte. Så vi kan stå fredfylt, uanstrengt, så vi kan gjenvinne vår autonomi. Excalibur. I vår egen kjerne. Gir oss også styrke til å gi andre frihet til å stå i sin sannhet, slik at man sammen kan oppleve noe mer ekte, genuint. En dypere tilhørighet. Slippe det som begrenser oss. Toppkvarken har en analogi til kull. Asosiasjoner til Tiphareth, Kornsirklene, Malachim og indre dyder.

Utfordrer oss på å stå i vår egen sannhet.

Sannhetskvarken gir en indre styrke.

Sannhet gir frihet. Frihet fra alt som har holdt deg fast.

Et tema som du nå får styrke til å slippe ved å stå ansikt til ansikt med sannheten.

Gå rett på det som er det egentlige målet.

Sannhetskvarken har en stor tyngde, men samtidig gir den deg evne til å slippe det som tynger deg.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: