Ledum palustre

DITT HOMEOPATISKE HUSAPOTEK

NAVN:Skjermbilde 2016-03-10 kl. 18.38.39.png
Latin: Ledum palustre
Forkortet: Led.
Norsk: Finnmarkspors
Regle: “Lead, bly blå” = blå og psykisk tung som bly.
Bly er forbundet med Saturn, som representerer Ledum´s kvaliteter som tilbaketrukket, reservert med opplevelsen av ensomhet og kulde

STIKKORD: Blå og kald, men bedre av kulde (føler seg varm)

UTSAGN:
Selv om jeg er kald å ta på føles jeg varm inni foten, så jeg stikker den ut av vinduet.
Myggen “elsker” meg, det jeg mener er at de hater meg, er ute etter meg!
La meg være i fred eller pell deg vekk!

SJELELIG:
Reservert tilbaketrukken, einstøing, aversjon mot selskapelighet og samvær.
Misantrop, irritert sur på eller misfornøyd med alt, til og med hatefull.
Dette er en tilstand man kan se hos noen einstøinger, alkoholikere, uteliggere eller mennesker som har opplevd samfunnet som ubehagelig mot dem.
Den underliggende følelsen i Ledum som den også har til felles med andre planter i samme familie er en følelse av å ikke være akseptert, å være uønsket, ikke være bra nok.
Vi kan se dette hos mennesker som har flyttet til et annet sted og ikke føler seg velkommen, har en annen dialekt, språk, klesvaner osv. Ledum velger å møte dette ved å trekke seg tilbake og ikke gjøre mye av seg.

GENERELT:
Føler seg omtumlet, svimmel eller ruset ( også kjent for å være til nytte hos alkoholikere med et Ledum symptombilde)

Generelt varm og blodsprengt, pletorisk.
Lokalt hoven blå og kald, men innvendig varm derfor:
Bedre av kalde omslag & verre av varme.
Skadeområdet forblir blått lenge, langvarige blåmerker.
Smerter; stikkende, dragende og dunkende.
Verre natt, verre bevegelse.
Nattesvette, tar av dyna eller stikker lemmer utenfor.
Stikksår, insektsstikk, dyrebitt, stivkrampe med kramper rundt såret
OBS: kontakt alltid kyndige helsefagpersoner hvis du er det minste usikker på risiko ved stivkrampe, se nederst på denne siden for mer informasjon.

Reumatiske plager som starter i føtter og bein, og utvikler seg oppover.
Ønsker å strekke seg (Gjelder hele denne plantefamilien + Rhus tox)

TILSTANDER: Første middel ved blåveis og stikkskader (Spiker, kniv, saks, nål, tenner, klør osv), myggstikk reaksjoner, stivkrampe (også Hypericum – Se nederst på siden).

SIGNATUR OG ESSENS
Som navnet sier er Finnmarkspors vanlig i Finnmark, et område kjent for enorme mengder mygg. Å bli angrepet av mygg der, vil nok kunne føles som en Ledum tilstand, som et hån fra mobben.
Homeopatiske midler laget av insekter har felles en vrangforestilling om å bli brukt, misbrukt, utnyttet, plaget, nedverdiget, føle seg mindreverdig, og bli behandlet uten respekt eller verdighet. Dette er veldig nær temaet til Ledum som føler at om de stikker hodet frem, og blir sett så utsetter de seg for hån, mobbing eller latterliggjøring. Tenk deg å stikke hodet ut av hetta i Finnmark for å se om det går greit og du blir angrepet av mange hundre mygg på sekunder. Altså vil tilstanden insektsstikk og myggbitt kan gi, være lignende tilstanden Ledum har, dette er likhetsloven. Kan dette være noe av årsaken til at Ledum er et godt middel ved bitt og stikk?
Hvis vi ser på måten samer er blitt behandlet eller ser på den tilbaketrukne stille natur vi ser hos mange “Finner” og nordboere så kan dette også gi assosiasjoner til Ledum.

Polaritet
Gå stille i dørene, ikke stikke deg frem for å unngå å bli sett, latterliggjor eller hånt.

HELIOS SKRIVER:
LEDUM

No. 1 Remedy for puncture wounds and black eyes.
Like Hypericum has reputed anti-tetanus properties. Use to treat deep wounds (e.g. those caused by nails) and bites from both animals and insects. Pains are sticking, tearing and throbbing. Area is swollen, blue and cold but, strangely, feels hot to the sufferer. Better: cold applications. Worse: heat.

STIVKRAMPE
I det moderne samfunn med høy hygiene og forståelse av smitteveier er dette en sjelden tilstand tross at mikroorganismen Clostridium tetani finnes i jordsmånn mange steder.

Stivkrampe skiller seg fra de smittsomme sykdommer vi vaksinerer oss for. Har du hatt stivkrampe blir du ikke immun, du kan få det igjen. Det er derfor legitimt å spørre seg om vaksinen virker og det er eksperterne uenige om. (1, 2 og 3). Det er ikke en automatikk mellom tilstedeværelse av antistoffer og beskyttelse og gjentatt vaksinering kan til og med føre til en immunsvikt som er lignende den vi ser ved HIV og AIDS der deler av immunsystemet blir brutt ned (4). Det er likevel antatt at vaksinen gir immunitet i ca 10 år. Siden få voksne er re-vaksinert er det liten grad av beskyttelse i den voksne befolkning.

Mange tror at det er rustnespiker eller stikk av skarpe ting fra områder der det er hester som gjør at du kan få stivkrampe. Mikroorganismen som gir stivkrampe Clostridum tetani er funnet i 1/3 av alle jordprøver tatt rundt omkring på jorda, også i Norge. Den finnes i støv, vi tar den med oss inn, den kan være i sengetøy, sofa, kosebamser osv. Den er ikke invaderende og dermed ikke smittefarlig. Du og alle andre har hatt den rundt deg og i deg i tarmene hele livet, uten at du har vært redd for den.

Det er bare når den kommer dypt inn i huden og blir der i noen dager, i ett miljø uten luft (oksygen) at den trives og kan bli farlig. Dette betyr at alle skrubbsår, åpne sår, sår som blør og hvor det ikke er rusk og rask, er å regne som uten fare for stivkrampe.

Forskning viser at vi bygger opp en naturlig immunitet med alderen selv om vi ikke blir vaksinert. Dette fordi vi får Clostridum tetani i oss gjennom maten og det er nok for kroppen til å bygge opp antistoffer ( Kilde kommer).

Altså er grunnen til frykt rimelig å nedjustere. Ser vi på antall tilfeller i Norge ser vi også at dette ikke er veldig aktuelt. Det har vært veldig få tilfeller de siste årene og de som har vært har vært hos eldre. Men, der det har vært dødsfall har det vært knyttet til større skader etter ulykker hvor det er vanskelig å påvise stivkrampen på stedet, så diagnosen er klinisk. Noe som også setter spørsmålstegn til om disse tilfellene virkelig var stivkrampe.

År 1969-1985 rapporterades 61 fall av stelkramp i Sverige. Tio av dessa patienter hade vaccinerats mot stelkramp strax innan insjuknandet. Endast tolv av de insjuknade saknade vaccination.

Siste dødsfall i Norge var i 1981.

1. Det er ikke likhetstegn mellom produksjon av antistoffer og beskyttelse for sykdom.
2. Spørsmål ved antistoffers rolle, og vaksinasjonsmekanismens effekt
3. Du kan få stivkrampe, til og med dødelig, selv om du har høye antistoffer etter vaksine
4. Booster vaksinering av stivkrampe kan gi motsatt effekt og skape immunsuppresjon
5. Forekomst av Clostridium tetani og hvordan vi får den i oss

DET KOMMER MER INFORMASJON – ER DU I MINSTE TVIL TA KONTAKT MED KOMPETENT PERSONELL!

6. Naturlig immunitet (Kilder kommer)
”1937 Dr. Jungeblut demonstrates that ascorbate (Vit C) inactivated tetanus toxin.” ~  Andrew W. Saul

Les FHI sin side om stivkrampe

MOTSTANDSKRAFT
Sjekke denne
Mer hos narkomane, diabetes?
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6012a1.htm

Nedgang i USA før de begynte å måle 1947 – også før vaksinering 1930-1940?
Nedgang i Norge lenge før vaksinering i 1954
Neonatal – nedgang hygiene

 

Inkubasjon 3 – 21 dg – gjennomsnittlig 10 dager.
(https://www.cdc.gov/tetanus/about/causes-transmission.html)

Les Eurosurveillance om stivkrampe
(https://www.eurosurveillance.org/search?value1=tetanus&option1=fulltext)

Forekomst globalt:
(https://www.statista.com/statistics/1121381/tetanus-cases-worldwide-by-region/)

Lagre

Fra 1980 til 2019 går smittede tilfeller i Europa fra 1400 til 69 tilfeller. I forhold til befolkningsveksten er det 0,00020186 til 0,00000923, altså 0,2 ‰ til 0,009 ‰

Barnedødelighet i Norge fra 1840 til 2020 (Under ett år)

https://www.statista.com/statistics/1042741/norway-all-time-infant-mortality-rate/

Risiko i Europa i dag er i praksis hos eldre kvinner og det er vanskelige å skille mellom om dette skyldes sviktende motstandskraft eller at effekten av vaksinen forsvinner mer alder.
(https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tetanus-annual-epidemiological-report-2018)

I starten forventet man at en vaksine dose skulle holde. Så ble det 2-3 doser gjennom den kombinerte DPT vaksinene (Første gang brukt i 1948), og i dag anbefaler man flere steder 5 doser i løp av livet.

Les mer på Whale.to
(http://whale.to/vaccines/tetanus.html)

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: