Livets tre – Kabbalah

I denne artikkelen finner du de viktigste begrepene knyttet til Livets Tre i Kabbalah. De hebraiske er ofte oversatt og du finner flere synonymer til mange av begrepene, eller begreper brukt i ulike tradisjoner (English site press here).

Livets tre er et begrep som primært brukes på tre måter.

Skjermbilde 2016-02-21 kl. 17.54.25

  1. Det er et ursymbol som viser forbindelsen mellom himmel og jord. Der røttene strekker seg ned og inn i jorden og holder et godt grep i materien og kronen strekker seg opp i solens lys og luft. Det finnes mange illustrasjoner av dette på steintavler, tepper og malerier.
  2. Så brukes begrepet om vitenskapens kartlegging av livets utviklingen på jorden. Her legger man form og struktur sammen med arkeologiske funn og genteknologi til grunn for å plassere arter sammen i ulike forgrener som et uttrykk for ur-arter og deres utvikling frem mot livets mangfold i dag.
  3. Den siste av de tre er bruken av symbolet Livets Tre som brukes i Kabbalah. Det finnes ulike illustrasjoner av dette fra konsentriske sirkler til perler på en snor og frem til det treet som har vunnet frem i dag med tre søyler og fire verdener.

Selv om disse er ulikt utformet har de alle 10 ulike sfærer, i en gitt rekkefølge. Dette er prinsipper vi kan finne igjen i flere av oldtidens kulturer og som de som ønsker å vite mer om kan lære om på kurset “kabbalah´s røtter”.

 

Her følger noen av de viktigste begreper knyttet til sfærene og noen av deres synonymer.

 

Sephira 1: Kether – Kronen

Gudsnavn:
Eheieh 
 – Jeg er at jeg er
Evnen å være
Aleph He Iod He
Levende / pustende / utvekslende Aleph &
 Levende / pustende / utvekslende Iod

Erkeengel:
Metatron 
- Over tronen
Åsynets engel
Den mindre IHVH

Hierarki:
Hebraisk: Hayot Ha Kodesh
 – 
De Hellige levende vesener
Bibelsk gresk (Hebraisk): Seraphime
Kristen esoterisk: Seraphim
R. Steiners navnsetting: Kjærlighets åndene

Manifestasjon:

Reshit Ha Galgalim
 – Den første dreining
Primum mobile
Neptun

 

Sephira 2: Chokmah – Visdom

Gudenavn:
Yah 
- Ordet
, eller bedre “verbet”
Logos
Evnen å gjøre
Iod He – levende Iod – levende individualisering/individuasjon

Erkeengel:
Raziel  – Guds hemmelighet
Guds Herold
Forfatter av Sepher Raziel

Hierarki:
Hebraisk: Ophanim  – Hjulene
Bibelsk gresk (Hebraisk): Cherubime
Kristen esoterisk: Cherubim
R. Steiners navnsetting: Harmoni åndene
Andre navn: 
Kerubene
, Hjulene, De universelle hjul

Manifestasjon:
Mazaloth
 – Zodiaken (Les mer om Zodiaken, Mazzaroth eller Maz(z)aloth her)
Dyrekretsen
Uranus

 

Sephira 3: Binah – Forstand

Gudenavn:
Jehova (Jehova Elohim)
 – Strenghetens Gud
Gudenes Gud
Evnen å relatere
Iod levende & Levende

Erkeengel:

Tsaphkiel
 – Observerende Gud
Kontemplerende Gud

Hierarki:
Hebraisk: Aralim
 – Tronene
Bibelsk gresk (Hebraisk): Thronos
Kristen esoterisk: Thrones
R. Steiners navnsetting: Viljes åndene
Andre navn: 
,  
De 24 eldste
, Guds løver, 
Karmas herrer, 
De mektige

Manifestasjon:
Chabtai
 – Saturn

 

Sephira 4: Chesed – Barmhjertighet

Andre navn:
Gedulah Storhet

Gudenavn:
El
 – Barmhjertige Gud
Gud skaperen
Evnen å ta et synspunkt
Aleph Lammed, 
Lysende Aleph
Jmfr Englenavnene som alle slutter på “el”

Erkeengel:
Tsadkiel – Rettferdige Gud

Hierarki:
Hebraisk: Hachmalim – De elektriske
Bibelsk gresk (Hebraisk): Kyriotetes
Kristen esoterisk: Dominions
R. Steiners navnsetting: Visdommens ånder
Andre navn: 
Herrene, Lederne, 
De elektriske gnistene
, Gledens brødre
, De strålende

Manifestasjon:
Tsedek
 – Jupiter

Sephira 5: Gebourah – Styrke

Andre navn:
Din Lov /Rettferd
Pachad Frykt

Gudenavn:
Elohim Gibor – 
Allmektige Gud
Kraftfulle / potente Gud
Evnen å respondere

Erkeengel:
Kamael
 – Guds like
Kraftfull som Gud
Den som ser Gud, Står foran hans åsyn

Hierarki:
Hebraisk: Seraphim – De brennende, slangene
Bibelsk gresk (Hebraisk): Dynamis
Kristen esoterisk: Mights
R. Steiners navnsetting: Bevegelses åndene
Andre navn: 
Maktene 
Utførelses englene
, De flammende slanger
, De mektige

Manifestasjon:
Maadim
 – Mars

Sephira 6: Tipheret – Skjønnhet

Andre navn:
Rachamim Medfølelse

Gudenavn:
Eloha va Daath
 – Gud Herren av kunnskap
Mektige Gud
Evnen å ha herredømme / styring

Erkeengel:
Mikael 
Guds like
Guds representant
”Identisk” med Gud

Hierarki:
Hebraisk: Malahim
 – Budbringerne, ambassadørene, kongene
Bibelsk gresk (Hebraisk): Exusiai (Elohim)
Kristen esoterisk: Powers (Authorities)
R. Steiners navnsetting: : Formens ånder
Andre navn: 
Dydene
, Solens Herrer
, Autoritetene, 
Kongene
, Krefter

Manifestasjon:
Shemesh – Solen

 

Sephira 7: Netzach – Seier, evighet, fasthet

Gudenavn:

Jehova Tsebaoth
 – Hærskarenes Gud
Evne å føle
Evne å relatere

Erkeengel:
Haniel – Guds nåde eller ynde (≈ grace)

Hierarki:
Hebraisk: Elohim
 – Gudene
Bibelsk gresk (Hebraisk): Archai
Kristen esoterisk: Principalities (Primal beginnings)
R. Steiners navnsetting: Personlighetsåndene
Andre navn: 
Prinsipaler
, ”Krefter”
, Herrene som skaper og former, – bygger, 
Gudene, 
Primær kreftene

Manifestasjon:
Noga
 – Venus


Sephira 8. Hod – Herlighet, ære, gjenklang

Gudenavn:
Elohim Tsebaoth
 – Hærskarenes Herre
Evnen til å danne begreper / begripe

Erkeengel:
Raphael 
 – Helbredende Gud

Hierarki:
Hebraisk: Bnei Elohim
 – Gudenes sønner
Bibelsk gresk (Hebraisk): Archangeloi
Kristen esoterisk: Archangels
R. Steiners navnsetting: Ildens ånder, 
folkeåndene
Andre navn: Erkeengler
, Guds sønner
, De opplyste med grunnkreftene

Manifestasjon:
Kohav
 – Merkur

 

Sephira 9: Yesod – Fundamentet

Gudenavn:
Shadai El Hai
 – Mest hellige levende Gud
Evnen å nyttiggjøre energi
Shadai – høyeste
Hai – vesen   
Jmfr flertall: Haioth

Erkeengel:
Gabriel 
 – Kraftfulle Gud
Energiske Gud

Hierarki:
Hebraisk: Kerubim
 – De mektige/velsignede
Bibelsk gresk (Hebraisk): Angeloi
Kristen esoterisk: Angels (Messengers)
R. Steiners navnsetting: Livs-sønnene / Skumringens sønner
Andre navn: Englene, 
Livsbærerne, 
Livslederne, 
Sønnenes seter

Manifestasjon:
Levanah
 – Månen

 

Sephira 10: Malkuth – Kongeriket

Andre navn:
Shekinah – Bolig, Tilholdssted

Gudenavn:
Adonai Melek
 Herre Konge
Gud
Evnen å nyttiggjøre materien

Erkeengel:
Sandalfon / Uriel / Auriel

Sandolphon = Bønnenes prins,
Broderen (til Metatron)
Nephesh ha Messiah = Frelserens sjel
Messiah

Uriel/ Auriel
Lysets engel
Lysende Gud , Guds lys

Hierarki:
Hebraisk: Ischim / Eshim – 
Ildflammene
Andre navn: De rettferdige, 
De rettskafne, 
Profetene, 
Mestrene
, Helgenene, 
Martyrene, 
”Menneskene”

Manifestasjon:
Olam Iesodoth
 – Element verdenen
De fire elementer
Jorden

Andre navn:
Cholem Yesodoth
 Fundamentets ødelegger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: