Mercurius solubilis

DITT HOMEOPATISKE HUSAPOTEK

NAVN:
Homeopatisk: Mercurius solubilis, Mercurius solubilis hahnemanni

Skjermbilde 2016-03-10 kl. 18.41.31.png

Forkortelse: Merc.
Norsk: Kvikksølv
Regle: Merkur = Romersk Gud /planeten, “mer kur” guden for helbredelse, “mer kr” guden for det merkantile

Tilsvarer arketypen “Ung Gutt” (Bjørndals arketyper – se under eller søk på bloggen)

STIKKORD: Rask-uro kontra treg-passivitet
Kvikk, utvekslende og tilpasningsdyktig eller manglende evne til å reagere gi respons med følgende passiv akkumulasjon eller blir helt støkk.

UTSAGN:
Dette fikser jeg, jeg finner ut av det
Enten er det for varmt eller så blir det for kaldt, umulig å kle seg
Ja, jeg blir verre av det også

SJELELIG:
Tilpasningsdyktig: vidunderbarn, veslevoksne, ansatt på Manpower som klarer de fleste arbeidsoppgaver på strak arm.
Rastløs, skiftende, misfornøyd, ustabil, vittig, kvikk i replikken, urolig og engstelig, kan stamme.
Data-nerd, uten kontakt med andre eller den virkelige verden.
En rollenes mester; skuespiller, journalist, advokat.
Men også klovn, ape-katt, papegøye, kameleon som skifter roller og er umulig å se hvem egentlig er.
Noe utilnærmelig som glipper unna nær kontakt.
Hvem er du? “Jeg er den du ønsker jeg skal være”.
Elsker rollespill, ordleker, spill og kan bli hekta på virtuelle aktiviteter. Da blir de fjerne for denne verden.
Lukket og sky vil ikke bli sett eller tatt på, med manglende selvtillit, ingen nærhet, virker uberørt og likegyldig.
Hvis tilstande utvikler seg kan det bli mer ekstremt:
Redd bakholdsangrep, å bli stukket i ryggen, redd alle er fiender, konspiranoia.
Søker orden, system og kontroll
Konservativ, rett skal være rett, rettferdighetsorientert
Kan bli totalitær, fundamentalistisk, misfornøyd med alt, “alt eller intet”, revolusjonær anarkist der målet helliger midlet. Var for kritikk og uenighet, kan hate og ønske å drepe de som motsier eller er uenige.

Polaritet: “del – helhet”
Urolig, kvikk, fragmentarisk – totalitær, reaksjonsløs, akkumulering, hoven.
Indre uro med treghet i handling.
Impulsiv hodeløs rask handling uten hensyn til lov og orden.
Orden og system kontra skiftende impulser som bryter rutine.

GENERELT:

Verre natt, verre av alt, kulde som hete – det å måtte tilpasse seg forverrer.
Flyttende væsker; rikelig spyttflod (særlig natt), rikelig svette (særlig natt)
Eller opphopning: hoven tunge, hovne kjertler, hovne mandler
Stank; illeluktende utsondringer, betente sår, dårlig ånde
Tørst (Ingen evne til fukt = ingen emosjonell kontakt, en tørr; intellektuell, verbal, vittig type – dvs. tørr humor)

TILSTANDER: Munnsår, stadige forkjølelser som holder seg i hodet, hovne mandler, skjerm/data-slitenhet, spillegalskap, nettavhengighet, fundamentalisme.

SIGNATUR og ESSENS
Kvikksølv er flytende, spreller og preller av på alt, renner og deler seg opp i små perler som igjen forbindes med seg selv som om de aldri hadde vært atskilt (Se bildet). Selv om det er flytende fukter det ikke omgivelsene.
Dette er analogt til den manglende kontakten eller likegyldigheten med omgivelsene, den konstante tilpasning eller rolle bytte og ønske om en helhet, rettferdighet og kontroll, men samtidig få lov til å spontant og impulsivt dele seg opp i alle mulige oppdelinger. Og at alle skal samles i en felles totalitet.

Arketypen Ung Gutt, Den romerske Guden Merkur og planeten Merkur
Fra et arketypisk perspektiv, er det visse kvaliteter som hører sammen. Det er ikke bare begreper som er synonyme, det er selve kvaliteten de representerer som er av samme natur. Den romerske guden Merkur representerte de samme kvaliteter som planeten Merkur. Kvaliteter som også er analoge med arketypen Ung gutt og sephira Hod i Kabbalah.
Skjermbilde 2016-07-12 kl. 11.48.59.png
Denne arketypen representerer det merkantile (der av navnet) altså handel og vandel, utveksling av varer, begreper og ord. Dermed kommunikasjon både verbalt, elektronisk og transport og reiser. Reiser, kartlegging og en evig søken på å få alle brikkene samlet til et større hele beskriver Ung Gutt. Også rask og kvikk, vittig men også løgnaktig gjennom del-sannheter. Denne arketypen representere deler og fragmenter i sin evige jakt på en større helhet. Hel-bredelse, merkur er også legekunstens gud og Hermes den greske varianten av romerske Merkur har gitt navn til Hermesstaven.

Den motsatte arketypen, eller den med motsatte kvaliteter er Moden Kvinne, med fokus på helheten, sannheten, det inkluderende, joviale og en stor indre forankring.
Grekerne kalte kvikksølv, hydrargyrum som betyr flytende sølv, bevegeligheten gjør av vi kaller det kvikk-sølv og Merkur er også den planeten som beveger seg raskest rundt solen. Om det var denne kvikkheten, oppdelingen i fragmenter eller en dypere innsikt som har vært med å gi midlet disse navnene kan vi jo undre oss over, men for den som kjenner til en slik tankegang er det med engang mye lettere å huske viktige sider av symptombildet til midlet.

HELIOS SKRIVER:
No. 1 Remedy for mouth ulcers.
Suits those people who are human thermometers, incredibly sensitive to both heat and cold and better moderate temperatures. They have very smelly breath and discharges (which may be streaked with blood). They are prone to swollen glands / colds and sweat profusely. Excessive saliva, especially at night, but they are extremely thirsty. Worse: in bed at night.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: