Myon/Muon – NORSK

Myon (14/2-2019).

Myonet har en kvalitet til valg, veiskiller, trenge igjennom membraner, dører og flater. Gå igjennom til en annen dimensjon. Den åpner opp fra den tredimensjonale verden, til noe som for oss virker dimensjonsløst. Til et annet sted, en annen tid. Når vi kommer i kontakt med Myon kan vi føle oss forvirret – var det her, får vi det til? Står i prosessen der man opplever her eller der, før eller nå. Vi kan oppleve å gå igjennom rom og tid, som i en tidsmaskin, ormehull. Fra et sted til et annet. Når du føler kaos, og ikke er i stand til å rekke noen ting, veien for lang, for stor motstand til å komme igjennom, ugjennomtrengelig vegg, urettferdig, så kan det å forbinde deg med Myonkvaliteten, hjelpe det å finne en forankring, kutte den Gordiske knuten, og klare å løse problemet. I kaos og uro, gir Myonet deg stillhet og fred. En evne til å være tålmodig, å vente. Til å vite at alt det ytre bare er en illusjon, at det ikke er så viktig. Martinus – alt er såre vel. Myonet har en affinitet til tenner, nyre, rygg. Nyrene – korsrygg, knær, nyrer, tenner, hjernen. I orientalsk medisin – nyrene bærer Djing – Kraften som bærer deg gjennom livet. Djingen er den kraften som bringer deg gjennom livet. Som presser deg gjennom utviklingen i disse tre dimensjonene. Nyrene er fundamentet for yin og yang, høyre og venstre, for det å velge. I livets utvikling er ryggrad = tosidighet. I myonet ligger det mulighet for valg. Når du står i en situasjon der du er i tvil, kan det å forbinde deg med Myon få deg til å stå klarere i dette valget. På den måten Myonet bygger bro mellom to verdener, kan det minne om Turmalin. Kjenn på roen. På en intergalaktisk kvalitet. På et nivå er alle myoner i Universet bundet sammen – dette er på et nivå hvor rom og tid forsvinner.

Hvis du møter en vegg – hvis du ikke når fram – kommunikasjonssystemene er brutt sammen, så kan du forbinde deg med myon, og igjen finne løsninger.

Pus – holde ut, vente, dyp ro.

Haniel – noe som er veldig inkluderende, tilpasningsdyktig, fra den ene siden til den andre siden på en smidig måte, uten at noe av skillet ble ødelagt. En helhet, noe inkluderende.

Aiq – i rommet som oppstår mellom innpust og utpust.

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: