Saturn – Neptun ( Binah – Kether)

Felles mellom Binah og Kether:

Guddommelig

Gud på tronen, sittende gud, Ånd-allestedsnærverende, Ild, Hellig

Absolutt, alt

Passiv, Potensiale, Hvile, Inaktiv, Bevarende potensial

Iboende, latent

Univeresell, åndelig, guddomelig, kongelig, storhet

Gudommelig skapende, væren, over avgrunn

 

POLÆRT

Krone                          Trone

Far                               Mor

Energi                          Materie

Forening                      Adskillelse

Ikke dømmende           Dømmende

Ubegrenset                  Begrenst

Umanifest                    Manifest

Ubestemt                     Bestemt

Maskulin                     Feminin

Stillhet                         Manifest

Uuttrykt                       Uttrykt

Ustrukturert                Struktur

Erkjenne                      Forstå

Fleksibel                      Stiv

Åndelig                        Fysisk

Top                              Bunn

Lys                              Mørke

Hvit                             Sort

Gode                           Ond

Opphav                      Avkom

Enhet                         Helhet

 

Feminin                    Maskulin

Analog                      Digital

Evighet                     Tid

 

Grenseløs                 Begrenset

Utflytende                Fast

Gudinne                   Gud

Bokstaven Beth (Se mer)

Hus, beholder – Skallet (Satur) som holder på innholdet (Neptun)

 

 

 

Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: