Velkommen til CFX

Jeg ønsker med dette å gi deg en mulighet til større økonomisk frihet gjennom CFX.

HVA ER FOREX
FOREX er det største markedet (ikke bare investeringsmarkedet) i verden. All handel i ulik valuta, valuta markedet skjer i FOREX.
Det handles for mellom 5-6 trillioner dollar pr dag.

I dette markedet kjøper man og selger valuta og tjener på at en valuta øker i verdi i forhold til en annen. Kort sagt, du har kjøpt noe som andre ønsker å betale mer for og du tjener på å selge dette.

Inngangsbilletten til dette markedet er vanligvis forbehold banker og store finans institusjoner og de med mye kapital. Det er vanlig at slike inngangsbilletter ligger på 2-3 millioner kroner.

Huascar Lopez som etablerte CFX ville gjøre det mulig for oss med vanlig økonomi å komme inn i samme marked. Du kan høre på ham og hans visjon i linken lenger ned. Gjennom at CFX har dyktige tradere (noen av de beste) og en egen kunstig intelligens som de eier selv og velger å kjøre med lav risiko, gir de en stabil inntekt. De har vært på pluss siden hele veien og de som er med har fått fra 1% og oppover pr. dag!HVEM ER HUASCAR JOSE LOPEZ?
Er investor, entreprenør, magasin grunder, event arrangør og TV-vert og ikke minst en krypto-valuta entusiast. Han har handlet for mer enn hundre millioner dollar siden 2016.
Med sin kunnskap og kompetanse i teknologi og crypto handel har han etablert CashFX. Hans visjon kommer fra et ønske om å hjelpe befolkningen i Mellom-Amerika, men også hele verden til større økonomisk frihet, økonomisk fortjeneste og opplæring i hvordan man kan investere sine sparepenger best. Han beskriver seg selv som et verktøy for høyere energier (Gud) med et ønske om å bidra til at dette markedet ikke bare skal være forbeholdt de få, men bli tilgjengelig for så mange som mulig.

INVITASJON
Du kan kun komme inn gjennom invitasjon og din invitasjon er bekreftet gjennom meg via denne lenken:
https://AIQ888.cashfxgroup.com
Nå du er med får du en egen URL som du kan bruke til å invitere andre med.

INVESTERING
Du kan investere i ulike pakker. Minste pakken eller inngangsbilletten er på 300$. Du kan velge å være passiv deltager, ved å ta i mot invitasjonen, investere minste beløpet og velge å ikke bruke tid på å invitere andre. Du vil likevel få en inntjening, men den tar lengre tid. Etter noen måneder vil du likevel ha tjent nok til å oppgradere til neste pakke.

Invitasjonen er også en invitasjon til en opplæring i hvordan du kan få dine penger til å vokse optimalt. Du kan også velge å bare ta denne utdannelsen. Den er bygget opp av små enkle videoer. Du trenger ikke å ta utdannelsen, men du lærer om hele systemet og hvordan dette og slike markeder virker.

Når en pakke har vokst har du tilbud om å gjøre den om til en større pakke, dette lønner seg. Du må benytte tilbudet før den har vokst med 200%. Går den forbi dette må du kjøpe en ny pakke.
Gjennom dette insentivet sikres at alle som er med bidrar til vekst og det gir deg fortjeneste. Du kan altså la pakkene betale for seg selv hvis du ønsker det, uten å skyte inn mer penger.

Du kan klatre opp i pakker fra 300$, 500$, 1000$ (= 1K), 2000 (= 2K), 3K, 5K, 7K, 10K, 15K, 20K, 30K, 40K, 50K, 70K til 100K.

Fordi det er en kommisjon på 20% må du ha 250$ for å få 200$ til å øke 300$ pakken til en 500$ pakke. Du må ha 625$ for å 500$ pakken til 1000$ og så 1250$ for å øke denne til 2000$ pakken osv.

Du trenger ikke å starte med 300$, men kan velge å kjøpe deg inn på det nivået du ønsker, men husk å aldri investere mer enn du kan leve med å tape!
Systemet har vært veldig stabilt mellom 1-2 % siste årene og det er en fortjeneste langt over det man ellers kan forvente.

Du kan klatre opp til høyere pakker som gir mer fortjeneste. Det gjør du enten ved å skyte inn mer penger i form av Bitcoin eller ved å overføre noe av fortjenesten din til Bitcoin som du så bruker til en oppgradering.
GEVINST
Når du gjennom din link gir andre muligheten til å være med får du 15% av deres investering, men også når disse igjen inviterer andre får du 10% av de 15 prosentene. Dette er også et insentiv for vekst. Systemet må ikke forveksles med svindel plattformer som en pyramide, eller et ponzi-opplegg. Disse er avhengig av ny kapital fra nye brukere. Her er det valutahandelen CFX gjør som gir inntjeningen.

Det lønner seg for alle og du tjener med på å invitere flere med, og at disse igjen inviterer flere eller at du oppgraderer til større pakker. På denne måten stiger du gjennom gradene og får en høyere ranking som betyr høyere fortjeneste.

Ønsker du å ta ut penger er det et kommisjon på 20% som går som bonus til teamet over deg, ikke til CFX. Her er bonus modellen:Uttak tar ca. 7 dager avhengig av virkedager. Det gjelder også når du vil ta ut penger for å oppgradere til større pakker.

OPTIMALISER INTERNT
Du kan ha opptil 3 personer over 18 år i samme husstand/adresse som har kjøpt av hverandre, da vil du om du er personen på toppen få utbytte av de andres aktivitet. Så du kan ha en på toppen som er mer “passiv” og la kontoen/brukeren nederst være den som inviterer, da får alle fortjeneste av invitasjonene. Har du et barn over 18 som vil være en passiv del av kjeden og et annet som du vet er aktiv, så kan du plassere den aktive nederst. Du inviterer, den passive, som invitere den aktive. Da vil alle tjene på den aktive sine invitasjoner.

Her ser du fortjenesten din fra nivåene under deg, eller de du har invitert og de disse igjen har invitert. Du får altså en umiddelbar inntjening på invitasjonene dine på 15% av det de velger å investere.

Du blir også premiert for å stige i gradene og kan velge å ta imot premier som iPad, klokke, biler eller ta det ut som cash.

HVA DU MÅ GJØRE
1. Registrering
Når du får invitasjons-linken må du registrere deg. Opprette et brukernavn, ett passord og en mail på gmail.
(Sørg for å huske brukernavn og passord – det tilgangen din)
For å sikre din konto og at det er rettmessig bruker får du bekreftelses koder når du logger deg inn.

2. Autorisering
Du må derfor laste ned Appen Googles Authenticator – her får du et nummer som skal skrives inn ved på logging, så vil du også få en mail på gmail med enda ett nummer hvis det går lenge mellom hver gang du logger deg inn. Alt dette er for å ivareta sikkerheten på nett.

3. Valg av Bitcoin konto
Får å handle en pakke på CFX må du betale med Bitcoin. Du må derfor etablere enn Bitcoin konto. Det kan du gjøre flere steder. Jeg bruker Binance (Wirex, Miramarx, Coinbase er andre).

Wirex fungere greit på små beløp. Det er en engelsk bank og er innenfor europeisk lovgivning, og kan derfor sperre deg på store beløp og kreve en forklaring. De har et eget Mastercard. Noen brukere har klaget over endel små problemer teknisk.

Binance er en børs eid av kinesere, litt tyngre grensesnitt, men ment for de som vil finansiere. De har også en kort mulighet.

4. På Binance må du også etablere en bruker og ett passord.
Du kan da kjøpe Bitcoin gjennom ditt VISA kort og så bruke disse til og kjøpe pakker fra CFX.
Du kan også hjelpe andre som evt. ikke har etablert en Bitcoin konto enda, ved at de betaler deg og du betaler for dem.
Når du skal sette inn større beløp må du dokumentere hvem du er med pass eller sertifikat evt. også bankutskrift som bekrefter din adresse.

5. Gebyr
Det er et gebyr på 0,0005 Bitcoin i Binance som må legges på for at handelen skal gå gjennom. Skulle den ikke gå gjennom venter du til du får beskjed hva du skal betale mer. Verdien av Bitcoin fluktuerer slik at dette gebyret vil skifte i verdi fra dag til dag, men det står fast på 0,0005 Bitcoin.
(Wires trekker det fra konto etterpå, som betinger at det er igjen nok)

HVORFOR VALGTE JEG DETTE?
Det viktigste var vel at jeg fikk en invitasjon av en jeg har tillit til og oppdaget at selv uten å gjøre noe tjente jeg penger fort. Når jeg valgte å inviterer andre med tjente jeg enda fortere. Og etter å ha sett en del YouTube videoer og lest om de som har prøvd dette ut ble jeg sikker på at dette ville jeg gi en sjanse.

Motivet til grunnleggeren om å investere i noe som også kan hjelpe mange mennesker til økonomisk frihet var positivt. Den store skjevheten i verden gjennom at få (1-2%) eier veldig mye av jordens verdier (50-90% av eiendom/verdier/aksjer) og et økonomisk system som opprettholder denne skjevheten blir her utfordret.

Jeg liker at CFX er med på å gi en veldig billig inngangsbillett som gjør at mange får muligheten til en bedre økonomi uten først å ha millioner å investere med.

Jeg liker også at du kan la systemet gi deg en fortjeneste som du kan investere igjen uten å få en økt risiko.

En fortjenesten på 1-2% pr. dag i lang tid er i seg selv ganske utrolig. Alle jeg har hørt om eller snakket med har fått rask vekst i sine investeringer.

LINKER

Her er Tor Einar Oleisen som er nr 1 i Norge sin beskrivelse

Her er nr 2 Svein Erik Nilsen sin intro på norsk om CFX

Her er en beskrivelse av nivåene du kan klatre.

Her kan du lytte på en nøytral utenforstående sin anmeldelse og se hans første registrering.

Hører på grunnlegger og eier Huascar Lopez og fortelle om CFX

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger veiledning eller hjelp.


Holon, unity and wholeness, holonistic knowledge, self-development, spirituality, nature and mysticism as the way to truth

%d bloggers like this: